Till innehållet

Föreningen Amanah beviljas stöd av Allmänna arvsfonden

3 juni 2021

Arvsfondsdelegationen har beslutat att bevilja föreningen Amanah 12,5 miljoner kronor för projektet Tro på tillit. Projektet är unikt i det att det är ett samarbete mellan judiska och muslimska församlingar. Beslutet har föregåtts av en grundlig utredning med anledning av ett uppmärksammat inlägg på Facebook 2020 där en företrädare för den sökande organisationen publicerade ett inlägg som kunde tolkas som antidemokratiskt.

Unikt och angeläget projekt

Föreningen Amanah kommer att genomföra projektet Tro på tillit i samverkan med flera samarbetspartners. Projektets mål är att föra samman judiska, muslimska och icke troende unga som ska samverka och tillsammans bygga upp en digital utbildningsplattform för att förebygga antisemitism och islamofobi.

– Arvsfondsdelegationen bedömer att Tro på tillit är ett unikt och angeläget projekt med potential att bidra till samhällsutvecklingen i Sverige. Den ansökan som har kommit in har varit väl genomarbetad och det är vad vi kan bedöma ett välplanerat projekt, säger Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Det handlar om ett omfattande projekt och också om en omfattande budget. De relativt höga projektkostnaderna beror till stor del på behovet av IT-utveckling. Detta motiveras av att den e-utbildning som utvecklas kan bli en viktig del i bland annat skolans värdegrundsarbete mot diskriminering, hat och fördomar.

– Det är med stor glädje Amanah mottagit beskedet att Allmänna Arvsfonden beviljat medel för en omfattande satsning på kunskap, vilket ökar möjligheterna att motverka antisemitism och islamofobi inom och mellan våra grupper samt i majoritetssamhället. Detta arbete är ett viktigt led för att både värna och stärka den svenska demokratin, säger Lena Posner-Körösi, Ordförande i och medgrundare av Amanah samt av regeringen utsedd Demokratiambassadör.

Beslutet har föregåtts av grundlig utredning

Beslutet har föregåtts av en grundlig utredning med anledning av ett uppmärksammat inlägg på Facebook 2020 där en företrädare för den sökande organisationen publicerade ett inlägg som kunde tolkas som antidemokratiskt.

– Liksom många andra reagerade vi starkt på det aktuella uttalandet. Inför beslutet har vi därför gjort en mycket grundlig analys av ärendet vilket bland annat innefattat ett stort antal kontakter med planerade samarbetspartner i projektet och med andra relevanta myndigheter och föreningar, säger Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Utredningen har visat att föreningen agerade omedelbart i samband med händelsen, att inlägget togs bort och att de har genomfört ett internt arbete för att det inte ska hända igen. Det har heller inte framkommit något övrigt i undersökningen som visar att föreningen inte skulle kunna beviljas stöd.

– En viktig faktor var att utredningen visade att såväl kommunen som civilsamhället och samarbetspartners tydligt uttalat ett fortsatt och starkt förtroende för föreningen, säger Håkan Ceder.

Allmänna arvsfondens kontrollverksamhet

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför Allmänna arvsfonden kontroller av den organisation som ansöker och av det projekt som de planerar genomföra. Kontrollerna görs innan, under och efter det att en organisation får pengar.

Läs mer om Allmänna arvsfondens kontrollverksamhet här.

Länk till Amanahs webbplats.


Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm