Till innehållet

Frågor om ny arvsfondslag ?

16 juni 2021

Vad är viktigt att få koll på när nya arvsfondslagen börjar gälla? Hasse Andersson är enhetschef på Arvsfondsavdelningen och väl insatt i den nya arvsfondslagen som snart styr hur pengarna fördelas. Här ger han svar på ett par frågor och tips inför 1 juli.

Varför får vi en ny arvsfondslag?

- Riksdagen såg behovet av en modernare, tydligare och rättssäkrare lag. Kravet på att ett arvsfondsprojekt ska vara nyskapande –som tidigare upplevts som krångligt och svårt att uppnå – är borttaget. Det ersätts med ett krav på att projektet är utvecklande. Nu står det dessutom i lagen att fondens målgrupper måste vara delaktiga i alla arvsfondsprojekt och att organisationen som söker pengar ska ha en plan för hur idén lever vidare efter projektet. Och så tillkommer den största nyheten, en ny målgrupp för stöd, personer över 65 år.

Vad ska projektledare och intresserade föreningar hålla koll på?

- Alla som redan driver ett arvsfondsprojekt ska ta del av våra nya generella villkor från och med den 1 juli. När pågående arvsfondprojekt kvitterar ut nya pengar räknar vi med att de är insatta i dessa uppdaterade villkor.

- Ni som har en projektidé och funderar på att ansöka om stöd – läs vidare på arvsfonden.se! Här finns all information och det går att testa sin projektidé. Kontakta sedan någon av våra duktiga handläggare på våra telefontider, om du vill ha mer coaching.

Vad innebär "utvecklande"?

- Att en organisation som vill testa en verksamhet, metod eller ett arbetssätt under högst tre år kan få stöd för att se om deras idé fungerar. Det finns alltså något som behöver utvecklas – som behöver undersökas vidare. Men – alla våra tre krav är lika viktiga när vi tittar på stöd. Så det är bäst att pröva ert projekt utifrån alla tre (utvecklande, delaktighet, överlevnad).

- Självklart finns också fortsatt möjligheten att ansöka om ett så kallat lokalstöd, pengar till föreningar som vill utveckla genom att bygga lokaler och anläggningar för våra fyra målgrupper. För sådana projekt räknas det som tillräckligt utvecklande om det inte finns någon liknande verksamhet inom en mils avstånd. Det ska bli intressant att se vilka lokalstödsansökningar som skickas in av föreningar som vill fokusera på 65-plussarna! Från den 1 juli är alla tips och blanketter uppdaterade på arvsfonden.se/ansök. Se gärna ansökningsblanketterna som en guide till en bra planering inför ett viktigt projekt!

Vad kan nya arvsfondslagen leda till?

- Förhoppningen är att fler kan ta del av Arvsfonden och att våra krav upplevs som tydligare. Med våra fyra målgrupper finns ännu fler möjligheter till samhällsnytta och att bidra till att utveckla Sverige. Det är väldigt positivt. Och spännande!

Samtliga sidor för ansökan och testa er idé uppdateras med ny målgrupp och andra justeringar i enlighet med nya lagen först den 1 juli.

Vill du bolla din idé?

Blomma

Hasse Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen.