Till innehållet

Min sexualitet – min rätt

29 juni 2021

Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. Två av fem har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i en ny rapport.

Rapporten “Vill du ligga med mig då?” har tagits fram i arvsfondsprojektet "Min sexualitet – min rätt" som drivs av RFSU i nära samverkan med Funktionsrätt Sverige. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.

– Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken. När nu även vår kartläggning bekräftar denna utsatthet och visar på kraftigt förhöjda siffror vill vi uppmana makthavare att lyfta in funktionsrättsperspektivet i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi menar att det behövs åtgärder som särskilt syftar till att stärka möjligheten att utkräva dessa rättigheter, säger Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige.

Rapporten "Vill du ligga med mig då?" kan laddas ner på Funktionsrätts webbplats

Syftet med projektet är att förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, för att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga.

Mer om projektet "Min sexualitet – min rätt"