Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Föreningen MUMS bli inte återbetalningsskyldiga efter beslut från Kammarkollegiet

9 juli 2021

I april 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendet 4.2.1-00596-21 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet har nu beslutat att föreningen inte är återbetalningsskyldig.

Den projektägande organisationen är Kulturföreningen MUMS och projektet är benämnt "Utveckling av ny normkreativ funkisverksamhet med dragshow".

Anledningen till överlämnandet var att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del kan ha hanterats felaktigt.

Nu har Kammarkollegiet utrett frågan vidare och med stöd av 13 § lagen (1994:243) beslutat att Kulturföreningen MUMS inte är återbetalningsskyldiga till Allmänna arvsfonden.