Till innehållet

Tillgängliga musik- och upplevelsearrangemang

1 september 2021

Creative Point är ett treårigt kulturprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Syftet är att öka medvetenheten om tillgänglighet och välkomnande inom upplevelseindustrin, men också att öka representationen av personer med funktionsnedsättning inom branschen. Projektet drivs uteslutande av personer som själva har funktionsvariationer.

– Det handlar om att öka medvetenheten i en relativt omedveten bransch. Hur representativt hade Pride varit om alla i ledningsgruppen var medelålders cis-män?* frågar sig Eddie Wheeler, en av projektledarna i det Göteborgsbaserade projektet.

– Vi ”funkisar” släpps fortfarande inte in där besluten fattas eller där makten finns. I bästa fall tillfrågas man bara helt kort men ofta blir vi inte lyssnade till.

Det positiva är att branschen sakta men säkert får insikt och börjar arbeta med dessa frågor. Hittills har branschfolk inte vetat vem de ska vända sig till, men projektet såg behovet och ger nu kurser och utbildningar i hur man skapar tillgängliga arrangemang (bland annat i samverkan med Yrgo, yrkesutbildning i Göteborg).

– Det är en game changer att få vara med och utbilda personer som ännu inte gått ut i arbetslivet. De får med sig kunskap om hur man planerar och arrangerar tillgängligt och välkomnande, men också en medvetenhet om vikten av att involvera dem det berör. Fråga dem som ska använda eventet hur de vill ha det så får du rätt information, menar Eddie.

Ett annat viktigt steg för att få ett mer representativt kulturliv är att få fler arrangörer med funktionsvariationer att arbeta och ta plats bakom scenen.

– Vi ser att vårt arbete ger ringar på vattnet och öppnar upp för fler personer med funktionsvariationer i branschen – jag är helt övertygad om att vi har förutsättningar att bli etablerade och överleva även efter projektslut, säger Eddie.

*Med cis menas en person som är i samklang med sin kulturs könsnormer/det som andra förväntar sig, motsatsen till en transperson.

Mer om arvsfondsprojektet Creative Point

En person i rullstol samtalar med en person som sitter på en stol. Framför dem hänger en mikrofon. I bakgrunden hänger ett brunt draperi.
I ett rum står kamera, ljud- och ljusutrustning uppställda. På en skärm står texten "Creative point".