Till innehållet

Lenita Freidenvall är ny ledamot i Arvsfondsdelegationen

10 september 2021

Lenita Freidenvall är ny ledamot i Arvsfondsdelegationen, nämndmyndigheten som beslutar om vilka projekt som ska få pengar ur fonden och följer upp dessa projekt.

Porträttbild av en blond medelålders kvinna.

Lenita Freidenvall