Till innehållet

Arvsfondsprojekt får unga killar att prata om relationer och våld

17 september 2021

Våldsamt beteende, mäns våld mot kvinnor och våldsutsatthet hos unga människor är en känd samhällsutmaning. Johan Nikula och hans kollegor på föreningen MÄN såg ett behov av ett förebyggande arbete med våldsutövare i yngre åldrar och startade arvsfondsprojektet ”Samtal om ett liv fritt från våld”. I vintras lanserades sajten killar.se där man utgår ifrån en flerstegsmetod.

– Vad som är tydligt är att killar överlag söker mindre stöd än vad andra gör. Det svåraste att prata om är att man har gjort andra illa, särskilt om det handlar om nära relationer som syskon, vänner eller en kärleksrelation. Vi försöker få unga killar att prata om just det, berättar Johan Nikula som är projektledare på föreningen MÄN.

En bakomliggande fråga när man samtalar med våldsutövare är ”Varför gör du detta?”. På killar.se vill man styra om samtalen ifrån att prata om orsaker till att prata om avsikterna istället. Det är vägen till att skapa självinsikt och ett förändrat beteende i slutänden.

– Hela målet är att ingen ska bli utsatt framöver och då behöver killen ta ansvar för de våldsamma handlingar han har valt att utföra. Vi kommer olika långt i det ansvarstagandet i olika samtal och därför behövs flera steg. Samtidigt har vi också fått skruva på vårt bemötande och vårt tilltal så det blir tydligare hur samtalen gynnar killarna, säger Johan.

På sajten killar.se finns information och texter om våld och utsatthet, en chatt, filmer och olika berättelser för igenkänning. Det finns också en mottagning som erbjuder en längre samtalskontakt och stöd över längre tid.

– Chatten har en låg tröskel in och vi kan komma en bra bit på bara ett samtal - det blir hjälpsamt när vi lyckas prata om avsikterna, vad man vill skapa istället. På mottagningen har vi längre kontakt med killarna. Där är steg ett att ta ansvar för det jag gjort och steg två att titta på hur jag gör annorlunda framöver. Hur vill jag att mina relationer ska se ut för att få mer glädje och kärlek?

En viktig del i arvsfondsprojekt är att skapa samhällsnytta, att ha en idé om fortlevnad och förstås att dra nytta av sina lärdomar. Så vilka resultat har man sett efter snart tre år?

– Vi har fått killar att snacka! Vi såg att det inte fanns så mycket för unga killar på det här fältet och nu har vi nått 50 killar över hela landet på mottagningen. Målet är att få fortsatt finansiering för mottagningen. Dessutom tar vi fram utbildningar för att utbilda andra som möter ungdomar och så formulerar vi en samtalsguide utifrån våra metoder som andra kan använda och utbildas i. Jag ser det som ett pionjärarbete som andra kan ta vidare!

Mer information

Samtalsmottagningen, länk till Killar.se

För vuxna som möter unga killar med våldsamt beteende:
Hur pratar vi med killar som använder våld? (inspelad konferens, länk till Youtube)

Om projektet "Samtal för ett liv fritt från våld"