Till innehållet

Riktiga samtal i undervisningen

22 september 2021

”Världen finns här” är ett Arvsfondsprojekt som skapar möten mellan skolelever och sfi-klasser. Grupperna matchas kring olika samtalsteman och möts sedan för samtal i smågrupper. Det blir ett kreativt lärande för alla: eleverna får kunskaper och perspektiv som de inte skulle fått annars och sfi-deltagarna får använda språket i ett utvecklande sammanhang, kopplat till sina egna livserfarenheter.

– I början av projektet fanns en oro för att man inte skulle förstå varandra. Men i vår metod ingår tydliga förberedelser, till exempel får deltagarna formulera frågor i förväg, så att man väcker delaktighet och nyfikenhet. Är man mentalt förberedd så släpper spänningarna ganska fort när man ses, och det blir väldigt pratigt och roligt i rummet, berättar Fatima Grönblad, projektledare, ABF Göteborg.

Aha-upplevelser

– Tack vare att man får en grupp med olika perspektiv blir det ofta mer intressanta samtal än i en grupp där man har liknande bakgrund och livsmiljö. När någon kommer och ställer en ny sorts fråga kan det ge en aha-upplevelse: ”Oj, det hade jag inte tänkt på förut!”.

Ett exempel är när en grupp från sfi och en gymnasieklass jämförde emigrationen till USA då och migrationen i världen nu, kopplat till historielektionerna.

– Det blev konkreta samtal och jämförelser om vad migration kan innebära praktiskt med flykt och flytt mellan olika länder. Läraren insåg att det samtalet hade hon inte kunnat skapa i sitt klassrum!

Lektionsupplägg för lärare

Projektet vänder sig till lärare som vill hitta nya sätt för lärande. Man erbjuder lektionsupplägg från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet. Verksamheten har startat i Västra Götaland men har redan spridit sig till Malmö och fler delar av Sverige har visat intresse.

– Målet är nationell spridning! Vi siktar högt på ett detta ska vara ett arbetssätt i den vanliga undervisningen i skolan. Att man tar hjälp av riktiga människor i lärandet som ett alternativ till läromedel. Och vår metod ska vara så enkel som möjligt för lärarna. Den går att anpassa till nästan vilket ämne som helst.

På sajten www.varldenfinnshar.se finns förslag på upplägg för olika årskurser och ämnen med förslag om frågeställningar framtagna i referensgrupper med elever.

– Det finns också förslag på aktiviteter, till exempel i utbytet med yngre åldrar. Då kan det vara fint att man gör saker ihop som att jämföra språk, visa musik eller skapa ett firande av en högtid ihop. Det blir väldigt konkret och något annat än att läsa om det i en bok.

Magiska möten

– Det utvecklas en demokratisk kompetens när man samtalar och får leva sig in i andra människors perspektiv. Och starkast är när den personliga berättelsen får komma fram, då blir det magiskt! Det är väldigt fint att se deltagarnas ansikten och ögon när de kommer ut från samtalen, för de glittrar, avslutar Fatima.

Mer information

Mer om projektet "Världen finns här"
Webbplatsen varldenfinnshar.se

Tipsa gärna en skola och lärare nära dig om detta!

En medelålders kvinna i svart slöja pratar engagerat med ungdomar i ett klassrum.
Unga tjejer skrattar i ett klassrum.