Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rättelse av viktig information till pågående projekt

24 september 2021

I somras informerade vi felaktigt att samtliga projekt- och lokalstöd ska omfattas av våra nya generella villkor efter sin nästa rekvirering av medel. Men, det är endast projekt- och lokalstöd samt tilläggsstöd som beviljas efter 1 juli 2021 som omfattas av de nya villkoren.

Äldre villkor fortsätter gälla för pågående projekt

Det finns bindande villkor för alla som beviljats pengar av oss. Dessa kallas generella villkor och uppdaterades när den nya arvsfondslagen trädde i kraft den 1 juli i år. Detta påverkar alltså inte projekt eller lokalstöd, som beviljats stöd före den 1 juli i år. Ni fortsätter omfattas av de generella villkor som gällde innan den nya lagen trädde i kraft, version 4.1 eller tidigare.

Behöver vi som redan driver projekt eller lokalstöd göra något?

Ni måste inte göra något, men läs gärna igenom villkoren igen så ni är säkra på vad som gäller för just ert projekt/lokalstöd.

Frågor

Välkomna att kontakta er handläggare om det dyker upp frågor.

Sida om generella villkor

Version 4.1 av generella villkor Pdf, 595 kB. (Pdf, 595 kB)