Till innehållet

Verktyg för med- och motgångar

28 september 2021

Med #psykbryt vill Allmänna arvsfonden sprida erfarenheter från projekt som syftar till att bryta psykisk ohälsa bland unga. Ett sådant projekt är We & Sports som startades av Ante Andersson. Nu är han i en spännande fas där projekttiden med Allmänna arvsfonden som finansiär precis tagit slut, samtidigt som verksamheten utvecklas.

— Min story är sann, det går inte diskutera – och den är något andra familjer kan referera till – det gör vårt arbete trovärdigt, säger Ante och syftar på sina egna upplevelser som pappa till en dotter som mått psykiskt dåligt.

När dottern blev sjuk i anorexia såg han behovet av en aktör som kan ta hand om idrottares mentala välmående. Inom ett par år blev engagemanget för att göra föräldrar, ledare och idrottare bättre på psykisk hälsa hans nya heltidsjobb.

— Jag och mina kollegor jobbar utifrån evidensbaserad forskning för att ge kunskap och verktyg för att hantera livets med- och motgångar kombinerat med erfarenhetsbaserad kunskap, men också för att minska stigmatiseringen som psykisk ohälsa kan innebära. Skam gör det svårare, men kan du ta tag i det tidigt så funkar det oftast att bryta ett mående, berättar Ante.

Arvsfondsstödet fungerade som uppstart

I dag är hans dotter frisk och en av verksamhetens föreläsare. We & Sports är inne i en form av växling- från de tre uppstartsåren som arvsfondsprojekt med fokus på skidsport i Jämtland och Härjedalen - till att bli ett aktiebolag med 12 anställda, samarbete med flera av landets högskolor, idrottsgymnasier och idrottsförbund. Alldeles nyligen öppnades dessutom möjligheten för idrottare i Stockholm att få hjälp med behandling av ätstörningar.

— Vi har behandling för ätstörningar sedan tidigare i Östersund, men i Stockholm finns över 700 familjer i kö för den här typen av stöd, så vi är glada att nu kunna erbjuda det på plats där det verkligen behövs.

Tips för överlevnad

Ante Anderssons engagemang för unga idrottares psykiska hälsa har uppmärksammats i flera reportage och tv-produktioner under senare tid. Nyligen blev hans dessutom nominerad till priset ”Årets Eldsjäl”. Utöver att känna ”äntligen” inför projektets stora genomslag, poängterar Ante att stödet från Allmänna arvsfonden varit avgörande. Och hans tips till andra projekt är att göra så mycket som möjligt av de ansökningshandlingar och uppföljningar, som ofta kan upplevas omfattande.

— När du gör en ordentlig ansökan och genomarbetade årsrapporter finns så mycket för framtiden – ni kan hitta affärsnyttan – att veta vad som är er historia och dit ni ska. Det är den strukturen och kompetensen som behövs för att överleva! Därför är mitt tips är att se till att lägga krut och pengar på det.

Läs mer om tidigare projektet We &sports