Till innehållet

Tre olika sätt att stötta anhöriga

5 oktober 2021

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen. Här presenteras tre olika arvsfondsprojekt; BRA samtal för yngre barn, #vägraskuld och Återhämtningsguiden som på olika sätt vänder sig till personer som är anhöriga - alltså släkt, vänner, föräldrar, syskon och barn - till någon som mår dåligt. Vad är viktigt att förmedla till de som är anhöriga?

BRA – samtal för yngre barn

Drivs av: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

I projektet BRA yngre barn är syftet att ta fram kommunikationsverktyg för samtal med barn i åldrarna 3-6 år, när de är anhöriga. I projektet är barn medforskare. Barn med egna erfarenheter av att vara anhöriga ingår i expertgrupper. Utgångspunkt är barnets rätt att komma till tals.

Projektledare Åsa Lundström Mattsson berättar:

- Just nu har vi påbörjat arbetet med barnexpertgrupperna. Tillsammans med barnen utforskar vi hur de vill kommunicera med vuxna. I mötet med barn tycker vi att det är viktigt att betona deras självbestämmande och att de ska få förståelse för det sammanhang de deltar i. Vi vill att de ska känna att de har erfarenheter och kunskap att bidra med som kan vara till hjälp för vuxna och andra barn.

Har ni något tips för de som vill stötta barn som är anhöriga?

- Tänk på, i mötet både med äldre och yngre barn, att våga prata om det som är svårt. Bara genom att lyssna kan du göra stor skillnad!

Läs mer om projektet

Återhämtningsguiden

Drivs av: NSPH Skåne

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.

Projektledare Jessica Andersson berättar:

- ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” är skriven för att ge information, stöd och möjlighet till reflektion. I guiden får du ta del av berättelser från andra med liknande erfarenheter. Den innehåller också praktiska tips och råd och information om var du kan få stöd.

Har ni något speciellt viktigt medskick till anhöriga?

- Din egen återhämtning är viktig, även om den kan vara svår att prioritera som anhörig. När vi går igenom saker som känns svåra kan det hända att vi tappar bort det som vi mår bra av och har svårare att ta hand om oss själva. En del i återhämtningen kan därför vara att identifiera vad vi mår bra av eller vad som känns viktigt för att må bra. Sällan kan vi helt förändra andras mående och situation, och trots att det kan vara svårt kan det också vara hjälpsamt att fundera på vad vi själva mår bra av.

Läs mer om projektet ( kan även laddas ner som app hos App Store eller Google Play)

#vägraskuld

Drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Genom projektet ska ungdomar få verktyg att hantera sitt anhörigskap och ge sin egen berättelse en plats. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom. I anslutning till föreställningen kommer ungdomarna att delta i workshops.

Projektledare och initiativtagare Lina Persson berättar:

- Det har varit otroligt fint att ta del av reaktionerna som vi fick på vår senaste reading av föreställningen ”Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu”. Vi hade samtal med unga personer om att vara ung och anhörig i anslutning till den. Många vittnade om hur otroligt starka de ungas berättelser var. Det blev också tydligt att det finns ett enormt tomrum som vi kan fylla, dels när det gäller stöd till unga anhöriga, dels som en plattform där ungas berättelser kan få ta plats. Flera pratade också om hur viktig och bra kultur är för att beröra tunga ämnen.

Vilka är era tre bästa tips till de som är anhöriga till någon som mår dåligt?

- Det är inte ditt fel.

- Det är ok att vara arg, ledsen och frustrerad även om någon i ens närhet är sjuk.

- Börja prata om det. Vi är många som är anhöriga och vi finns överallt. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer om projektet

Facebook: www.facebook.com/vagraskuld

Instagram: vagraskuld

Detta är en artikel inom ramen för #psykbryt- ett extra fokus på arvsfondprojekt som arbetar för att bryta den psykiska ohälsan.

Händer som tar tag i varandra.

Den 6 oktober uppmärksammas anhöriga till de som inte mår bra.