Till innehållet

 Äntligen! Ett demokratiprojekt för unga med språkstörning

7 oktober 2021

Arvsfondsprojektet "Äntligen!" skapades för att det saknades en plats för barn och unga med språkstörning att mötas och samverka på. Nu har man startat ungdomsförbundet UMS (Unga med språkstörning) och tagit fram både en webbplats och utbildningsmaterial för att sprida kunskap och utbilda styrelsen i opinionsarbete och styrelsearbete.

– Det här är en grupp som fått kämpa mycket. De har svårt med språket, orden och att uttrycka sig och då blir det också svårt att få en politisk röst och att påverka sin situation. Genom den här plattformen får ungdomarna både en röst gentemot politiker och en gemenskap där man har kul, tar stöd av varandra och får känna att fler är som jag, berättar Elin Adebo projektledare på DHB (Riksförbundet döva, hörselskadade och barn med språkstörning).

Den nylanserade webbplatsen är framtagen tillsammans med en referensgrupp av ungdomar och en webbyrå som är specialister på tillgänglighet. Sajten vänder sig framför allt till unga med språkstörning men också till anhöriga, professionella och andra som möter barn och unga med språklig funktionsnedsättning.

– På vår webbplats finns samlad information om allt som rör språkstörning så nu behöver man inte leta runt längre! Här finns stöd och råd för ungdomar, information för och om skolan och arbetslivet, och tips om vilken hjälp man kan få. Sen hittar du också en massa bra material och filmer - en riktig bredd för alla som vill veta mer om att leva med språkstörning, säger Elin.

Demokratiarbetet har varit centralt i projektet. Ambitionen har varit att skapa förutsättningar för gruppen att påverka sin situation och lära sig mer om föreningsarbete, på sina villkor. Bland annat behövdes ett styrelsematerial. Men det som krävdes för att fungera för målgruppen fanns inte på marknaden så man skapade ett eget material: Föreningshjälpen.

– Den här gruppen har ofta inte någon föreningsvana, många har haft nog med skolgång eller inte vågat sig på föreningslivet för det är för krångligt. Administration är ju svårt och därför är materialet medvetet anpassat, både i formen med tydliga avsnitt, superkort inledning, textförstärkande bilder och till innehållet. Målet med materialet är att snabbt öppna upp föreningslivet för våra ungdomar.

Det är en utmaning att starta en helt ny förening (dessutom delvis under en pandemi) men trots det finns idag en Riksstyrelse på plats i Örebro. Ambitionen är också att starta tre nya lokalföreningar efter årsskiftet.

– Under pandemin har vi i stort sett bara haft digitala träffar vilket innebär stora begränsningar för våra ungdomar som kan ha svårt med sociala koder, att tolka uttryck och läsa mellan raderna. Men nu när restriktionerna släppt har vi flera sociala evenemang inbokade. Vi kommer bland annat träffa högstadieelever i olika skolor och hoppas få fler ungdomar som vill vara med. Nu är det medlemsvärvning som gäller!

Elin ser en stor samhällsnytta med projektet och har stora förhoppningar om framtiden.

– Vi har oändliga möjligheter som jag ser det. Om projektet underlättar förståelsen för vad språkstörning är och ger ungdomarna en tydligare röst, så kommer funktionsnedsättningen så småningom att avstigmatiseras. Det i sin tur leder till bättre bemötande, större förståelse i samhället, bättre stöd i skolan och till slut lättare att få en anställning. I slutänden handlar det om att få vara sig själv, för det måste vi alla få vara – oss själva!

Mer om projektet "Äntligen!"

Webbplatsen och Föreningshjälpen, det anpassade materialet:

Föreningshjälpen (ungamedsprakstorning.se)