Till innehållet

Budgettavlan hjälper unga med IF till mer informerade beslut

26 oktober 2021

Arvsfondsprojektet ”Mitt vuxenliv – Livskunskap” vill att fler elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska få en chans att lyckas bra med sina vuxenliv. Eleverna är medskapare när man tar fram kursen ”Livskunskap” för gymnasiesärskolan, där bland annat webbapplikationen Budgettavlan ingår.

För personer med IF kan många frågor kring vuxenlivet vara abstrakta och svåra att relatera till. Vid studenten är tyvärr många elever dåligt rustade för vuxenlivet och detta kan få stora konsekvenser.

– Alla elever måste få en bra grund att stå på, innan de tar stegen ut i vuxenlivet. De behöver skaffa sig förståelse för hur deras liv ser ut idag och hur tillvaron kan förändras, om till exempel barn eller en hund kommer in i bilden. Att få jämföra, diskutera och visualisera - det är viktiga delar i de olika material vi tar fram, säger Anneli Utas, kommunikatör i projektet "Mitt vuxenliv – Livskunskap" som drivs av FUB.

Det digitala och interaktiva materialet, där appen Budgettavlan är en del, kommer visualisera områden som tid, ekonomi, färdigheter, relationer, arbete/sysselsättning och boende. Utvecklingen sker i samverkan med specialister på tillgänglighet men framför allt med eleverna som är med och påverkar processen.

– Materialet är för eleverna, men vi vill göra det med eleverna så det blir rätt från början. Eleverna berättar för våra tillgänglighetsexperter vad som fungerar och inte, experterna får göra om och sedan går det tillbaka till eleverna som får testa igen – en medskapande process helt enkelt!

Grunden i projektet handlar om att ta fram en kurs i livskunskap för gymnasiesärskolans nationella program. Det sker i samverkan med gymnasiesärskoleelever från olika delar av Sverige och förhoppningen är att det ska bli en obligatorisk kurs så att alla i hela Sverige ska få samma förutsättningar.

– Det här projektet handlar om rätten att få fatta informerade beslut under livet. Har man inte kunskap och kännedom om det som kan dyka upp under livet, så är det också svårt att fatta beslut som blir bra för en själv i slutändan, säger Anneli Utas.

Livskunskap har ingen riktig plats idag i utbildningen: vissa elever får det absolut och andra absolut inte. Det ser olika ut i olika skolor, bygger ofta på eldsjälar och är beroende av varje skolas upplägg, säger Anneli.

Föräldraskap är ett perspektiv som kommer att genomsyra kursen och projektmaterialen. Det är nämligen sex gånger vanligare att en tonåring med IF blir gravid och föder barn, i jämförelse med andra tjejer i samma ålder, något som kan få stora konsekvenser i livet. Att få en chans att fundera och ”rusta” innan det händer kan göra stor skillnad.

– Idag är mycket i skolan yrkesförberedande. Men om det är så att jag inte fått information om vad det innebär att till exempel bli förälder – och så blir jag förälder – ja, då finns en stor risk att livet stannar upp. Det är ju flera områden som måste fungera, inte bara arbete, menar Anneli.

På många sätt är projektet ett demokrati-, rättighets- och inkluderingsprojekt. Det handlar om att målgruppen själva skapar material utifrån sina behov.

– Ska vi prata om mänskliga rättigheter så är det inte bara vissa grupper utan allas rättigheter vi ska värna. I projektet handlar det därför inte om att förebygga något. Det känns viktigt att vi aldrig kommer ta ställning för eller emot vilket val någon ska göra, varken under projektets gång eller i materialet. Vi vill lyfta frågan och låta eleverna och ungdomarna äga och ta i den själva. Projektet ska möjliggöra att ungdomarna får prata om detta. Förhoppningsvis gör vi något som kan skapa förändring på riktigt, på lång sikt, avslutar Anneli Utas.

Mer information

Läs mer om projektet "Mitt vuxenliv – Livskunskap".