Till innehållet

Hundutbildning för personer med funktionsnedsättning

3 november 2021

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) har lång erfarenhet av att utbilda certifierade assistanshundar. Men SoS fick många förfrågningar de var tvungna att säga nej till, och insåg därför att det fanns behov av en ny sorts utbildning.

‒ Hos SoS är det föraren med funktionsnedsättning som utbildar sin egen hund till certifierad service- eller signalhund. Utbildningen är omfattande och tar omkring ett år att genomföra. Det kräver en frisk, trygg och stabil hund och en mycket motiverad hundägare. Alla har inte tiden, orken eller behovet, eller kanske är familjens hund inte tillräckligt frisk och stabil. Därför ansökte vi hos Arvsfonden om att starta ett nytt projekt, ”SMART hundutbildning”, berättar projektledaren Yrsa Franzen-Görnerup.

Hundarna blir vardagshjältar

Projektet ”SMART hundutbildning” beviljades stöd från Arvsfonden våren 2018 och har sedan dess utvecklat en individanpassad hundutbildning för personer med funktionsnedsättning. Projektet har haft 81 deltagare, varav flera barnfamiljer, som guidats till att lära sina hundar hjälpa till i vardagen. Den nya utbildningen är öppen för alla personer med funktionsvariationer och deras familjer. Hundföraren äger och tränar sin egen hund i hemmiljö. Det här är en anpassad utbildning för alla hundar oavsett ålder och oavsett om hundindividen klarar de specifika krav som ställs på assistans-, service- och signalhundar.

‒ Vi brukar säga att assistanshundar, som är utbildade att arbeta i offentliga miljöer, är superhjältar. De hundar som vi hjälper till att träna inom SMART hundutbildning är istället vardagshjältar! De hjälper sina människor i hemmet och skapar stor positiv skillnad i vardagen, säger Yrsa.

En mamma som deltagit med sin son som har autism och Downs syndrom berättar att pojken har fått mer självförtroende och ett större oberoende med hjälp av hundens träning.

‒ Nu har vi ett gladare barn med mindre ångest och naturligtvis en gladare hund som vuxit av uppgiften!

En annan deltagare, en man med synnedsättning, berättar:
‒ Det är jätteskönt att slippa krypa runt på golvet för att känna efter det man tappat. Nu fixar hunden det hur enkelt som helst! En annan fördel är att jag slipper leta efter knappen till övergångsstället för min hund visar mig var den är.

SMARTa mål

Begreppet SMART genomsyrar hundutbildningen. Hundägaren sätter sina egna mål för vad utbildningen ska leda till och målet ska vara SMART – Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Med ett coachande förhållningssätt guidar instruktören hundägaren i hur målet kan uppnås. Instruktören besöker hund och ägare i deras hem en gång i månaden, och mellan träffarna tränar ägaren med hunden.

Verksamheten fortsätter när projektet avslutas

Det treåriga arvsfondsprojektet har nyligen avslutats men verksamheten lever vidare. Svenska Service- och Signalhundsförbundet kommer att fortsätta erbjuda den nya hundutbildningen över hela landet, och nyligen har de publicerat en bok som samlar arbetsmaterial, tips och personliga berättelser från arvsfondsprojektet.

– Det finns inga andra böcker om att träna hund och ha funktionsnedsättning, så behovet är stort! säger Yrsa.

Mer information

Om metoden och utbildningen på www.smarthund.nu.

Om projektet "SMART hundutbildning"

Ett barn i förskoleåldern vilar sitt huvud mot ryggen som tillhör en stor vit-beige hund.
En vit lurvig hund ligger vilande mot en liggande människa.