Till innehållet

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 november 2021

Arvsfondsprojektet ”I nöd och lust” drivs av Bräcke Diakoni. De arbetar med att upplysa om risken för våld inom anhörigvård och menar att det är viktigt att prata om våld i nära relationer, även mellan äldre. Som anhörig med ett omvårdnadsansvar för en partner kan man omedvetet passera gränsen för det som räknas som våld, övergrepp och kränkningar.

– Vi behöver fundera över vad våld är. Och att det i sig är flytande beroende på situation och kontext. Att våld kan vara verbalt, ekonomiskt eller också en utebliven handling – avsiktligt eller oavsiktligt. Utifrån det är risken att utsättas eller att utöva våld mycket större än vad vi tror och vågar erkänna, säger Lisa Schjelde, projektledare för Bräcke projektet ”I nöd och lust”.

Genom samtalsgrupper och material med konkreta exempel stöttar projektet individer att få syn på sin situation och att dela den med andra. När någon i en samtalsgrupp börjar berätta så inser ofta fler att de också befinner sig i en gråzon.

– Våld är inte svart eller vitt. Det är viktigt att belysa att våld är mer än att slå. Man kan uppleva att: ”Våld – det angår inte mig”, men om vi förstår att våld kan vara att man låser dörren när man inte orkar mer, att man fräser och skriker eller flyttar en möbel och minskar rörelsefriheten för en synskadad, så kommer fler att se att de befinner sig i den här gråzonen, menar Lisa.

Projektet tar upp ämnen som kan vara tabu eller svåra att prata om. Tanken är att hitta metoder och ingångar för att fler ska våga och kunna prata om känslorna som väcks och att avdramatisera dem. Målgruppen är med i hela processen och delaktiga i att ta fram filmer och samtalsmaterial.

”I nöd och lust” samarbetar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Anhörigas riksförbund och SPF-Seniorerna. Samverkan sker även med Nationellt centrum för kvinnofrid och Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Läs mer om projektet

Närbild på handslag mellan två äldre personer.