Till innehållet

God jul och ett gott nytt år!

15 december 2021

Här följer julhälsning från Arvsdelegationens ordförande, Håkan Ceder.

När detta skrivs är det luciamorgon 2021 och jag tänker tillbaka på året som gått. För oss som är engagerade i Allmänna arvsfonden är det med glädje vi kan konstatera att året, trots alla begränsningar på grund av pandemin, varit riktigt bra. Under 2021 har Arvsfonden kunnat lämna stöd till nära 200 nya projekt runt om i landet. Det har gjort att arbetet med att förbättra livsvillkoren för tusentals barn och unga samt äldre och personer med funktionsnedsättning, har kunnat drivas vidare. Detta har varit möjligt tack vare Sveriges fantastiska och rika föreningsliv.


I år har det exempelvis varit glädjande med ett stort antal ansökningar om lokalstöd. Genom dessa har Arvsfonden kunnat bidra till att nya verksamheter, genom stöd till om- och nybyggnader, har kunnat utvecklas för våra målgrupper. Det handlar om kultur- och allaktivitetshus, ridanläggningar, padelbanor, skid- och skidskytteanläggningar, konstgräsplaner, motorverksamheter och mycket mycket annat. Den helt dominerande gruppen av stödmottagare här är mindre föreningar i småorter, vanligtvis i glesbygd. Det gör lokalstödet till ett unikt verktyg för att kunna ge erbjuda också personer i glesbygden ett rikt förenings- och fritidsliv.


Nu blickar vi fram emot 2022. Alla hoppas vi så klart att pandemin klingar av och att begränsningarna upphör. Det kommer att ge föreningar runt om i landet ännu större möjligheter för sitt så viktiga arbete. Men först ska vi fira jul och nyår. Från Arvsfondsdelegationen vill jag tillönska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.