Till innehållet

Frågor om arvsfondsprojektet "The new normal"

21 januari 2022

Under slutet av januari har Allmänna arvsfonden fått många frågor, både via e-post och via våra sociala medier, om stödet till projektet "The new normal" som drivs av föreningen Porrfri barndom. Flera frågor berör vår handläggnings- och beslutsprocess, liksom vår kontakt med projektet.

Den 8 december förra året tilldelade Arvsfondsdelegationen stöd om 8 260 973 kr till det treåriga projektet "The new normal" som drivs av föreningen Porrfri barndom. Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering för nätpornografi och skadeverkningar av exponeringen. Material kommer att produceras på flera språk och specifikt material tas fram till vårdnadshavare för barn med funktionsvariation.

Arvsfondens uppdrag

Allmänna arvsfonden har ett demokratiskt uppdrag som bland annat innebär att vi stöttar projekt som syftar till samhällsutveckling och fler plattformar för möten och dialog. När det gäller projektet "The New Normal" har Arvsfondsdelegationen, efter noggranna övervägningar och avstämningar med ett antal samarbetspartners, bedömt att alla kriterier för att beviljas pengar ur fonden är uppfyllda och att projektet har möjlighet att bidra till en utveckling som är i linje med det som är Arvsfondens uppdrag.

Allmänna arvsfonden har tagit del av informationen angående projektets samarbetspartners. Att samarbetspartners byts ut och förändringar sker under ett projektförlopp är relativt vanligt förekommande. Arvsfonden för en kontinuerlig dialog med föreningar som beviljats stöd ur fonden, så även med föreningen Porrfri Barndom.

Ansökan och kontroll

Vad som krävs av föreningar som ansöker om stöd hos oss går att läsa här på vår webbplats:

Ansök om pengar - Allmänna arvsfonden

Precis som alla andra arvsfondsprojekt så kontrolleras "The new normal" innan, under och efter projektets genomförande.

Hur vi följer upp och kontrollerar projekt redogör vi för här: Kontroll - Allmänna arvsfonden

Kontakt

Till alla som kontaktar oss så vill vi vara tydliga med att vi tar del av era synpunkter och svarar så snabbt som det finns möjlighet. Det ni skickar till oss är allmän handling och i våra sociala medier behöver vi vara extra noga med att se till den enskildes integritet.

Texten uppdaterades med kompletterande information
2022-01-25