Till innehållet

Med anledning av SVT Uppdrag gransknings inslag den 25 januari om föreningen UMIS i Borlänge

25 januari 2022

Den 7 november 2020 uppgav en ung kvinna att hon blivit kränkt av en man i föreningen UMIS lokaler. Arvsfonden granskade det pågående projekt som UMIS drev med stöd av Arvsfonden, och bedömde att frågan hanterats av föreningen.