Till innehållet

Frågor och svar med anledning av SVT:s reportage om UMIS i Borlänge

26 januari 2022

Vi får i dagsläget in många relevanta frågor som vi här vill besvara och ge förtydliganden kring.