Till innehållet

Folkhögskolor i Skåne förebygger hedersrelaterat våld

10 februari 2022

Projektet Allas rätt – allas ansvar handlar om att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ​och ta fram en modell för hur folkhögskolor kan arbeta med frågorna. ​Fem folkhögskolor i Skåne är med i projektet.

– ​Den modell som vi tar fram i projektet kommer att bli ett stöd för hur folkhögskolan på olika sätt kan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med frågor kopplade till hedersvåld och förtryck, säger Viktoria Nordén, ​verksamhetsledare på FreeZone Sweden som driver projektet.

Projektets grundmetod Fria zoner, som redan etablerats i högstadie- och gymnasieskolor och för nyanlända, anpassas nu till folkhögskolornas värld. Deltagarna (unga 18-25) är med i råd och referensgrupper för att ​utveckla metoden och modellen för folkhögskolan.

–Deltagarna bidrar ​både med nya teman till Fria zoner samt viktiga reflektioner och råd till vad folkhögskolan behöver ha för rutiner i hedersärenden och vilket stöd individer som är utsatta kan behöva, säger Viktoria.

Läs mer om projektet

Hör några av deltagarna berätta om vikten av att få vara sig själv och tillsammans reflektera och tänka öppet för att utvecklas:
Inslag i P4 Malmöhus


Bild på blomma

Bild på blomma