Till innehållet

#psykbryt

Motivationslyft för yngre skolbarn

22 februari 2022

Organisationen ”Motivationslyftet by Star for Life” erbjuder verktyg för skolor som vill utveckla sina elevers självledarskap och stärka deras psykiska hälsa. Nu ska deras arvsfondsprojekt bidra till bättre självkänsla hos de allra yngsta eleverna.

- Kunskap brukar beskrivas som en färskvara. Den behöver tränas för att hållas aktuell och detsamma gäller vår mentala hälsa, säger Jana Söderberg, verksamhetsansvarig för den ideella föreningen ”Motivationslyftet by Star for Life”. Målet för henne, och föreningens projekt, är att barn tidigt ska få chansen att utveckla mentala förmågor som bidrar till deras psykiska hälsa, en stark självkänsla och mentalt välmående.


- Självledarskap baserat på aktuell forskning måste bli ett ämne i alla årskurser och behöver bli en självklar del i alla lärarutbildningar. Det är målet med vårt arbete.

Stödet från Allmänna arvsfonden

I december 2020 fick organisationen Motivationslyftet by Star for Life sitt senaste stöd från Allmänna arvsfonden för att bredda ”Motivationslyftet”. De har tidigare utarbetat metoder för gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet. Under förra året började de jobba med underlaget till sin senaste målgrupp - lågstadieeleverna.

- Vi är extra glada att kunna göra det här för de yngre målgrupperna eftersom vi har känt att arbetet måste börja tidigare. Dålig självkänsla kan få starkt fäste redan tidigt i barns liv på låg- och mellanstadiet. Insatserna behövs därför så tidigt som möjligt.

Att jobba med yngre målgrupper

Verktygen som ”Motivationslyftet” innefattar är olika utbildningsprogram med åldersanpassade kunskapsmoduler, praktiska övningar och visuella exempel som eleverna kan jobba utifrån under ledning av lärare. Tanken är att de ska lära känna hjärnans funktioner bättre och hitta sina egna drivkrafter för att växa och utvecklas. Just nu pågår arbetet för att komma i gång med testgrupper på lågstadiet. Och tidigare erfarenheter från programutveckling kommer väl till pass, berättar Jana Söderberg.

- Med de yngre målgrupperna kommer lekfullheten att vara i fokus. Ett välbeprövat arbetssätt är även att låta äldre elever leda övningar för de yngre åldersgrupperna. Det har inte sällan en dubbeleffekt, en större inverkan på de yngre barnen än om vuxna ledde övningen och en förstärkt inlärning för de äldre som leder övningen. Ordspråket: "Det bästa sättet att lära in är genom att lära ut.” är därmed ingen klyscha utan beprövad pedagogik.

Läs mer om kommunikationssatsningen #psykbryt

Läs mer om "Motivationslyftet by Stars for Life"

Tre barn i lågstadieålder som väntar utomhus.

Foto: Scandinav simple