Till innehållet

Arvsfonden delar ut drygt 105 miljoner

6 april 2022

Vid årets andra sammanträde den 6 april beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut drygt 105 miljoner kronor till 29 projekt över hela Sverige.

Lista över beslutade lokalstöd

Lista över beslutade projektstöd

Sex sammanträden per år

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år. Du kan läsa mer om Arvsfondsdelegationen på sidan Organisation.

Under 2022 sammanträder delegationen vid dessa datum:

  • 16 februari
  • 6 april
  • 1 juni
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 7 december