Till innehållet

Tack för mig!

11 april 2022

Nedan sammanfattar Håkan Ceder sin tjänstgöring som Arvsfondsdelegationens ordförande.Förordnandet som ordförande i Arvsfondsdelegationen går ut den 31 maj. Nästa möte infaller i juni och då är Gunilla Malmborg, ny ordförande på plats.

Nu säger jag tack för mig. Efter sex år som ordförande i Arvsfondsdelegationen är det dags att lämna över. Det har varit en enastående förmån att under dessa år få bidra till det viktiga utvecklingsarbete som Allmänna arvsfonden möjliggör.

Under perioden har Arvsfonden lämnat stöd med i runda slängar 4,4 miljarder kronor till drygt 1 300 projekt. Stödet har möjliggjort att angelägna insatser för att förbättra livsvillkoren för barn, unga och personer med funktionsnedsättning har kommit till stånd. Det handlar om verksamhet för att stärka målgruppernas inflytande, delaktighet, trygghet, fysiska och psykiska hälsa och mycket mycket annat.

En storsatsning gjordes med inriktning på alla de nyanlända i samband med flyktingkrisen 2015 och 2016. Ett hundratal angelägna projekt startades med målet att främja inkludering och integration. När detta skrivs nås vi av den ena rapporten gräsligare än den andra om fruktansvärda övergrepp i Ukraina. Jag vill sticka in att vi just nu diskuterar om och i så fall hur Arvsfonden kan bidra till att förbättra situationen för dem som flyr till Sverige.

Nu vågar jag som avgående ordförande säga det; lokalstöden har en särskild plats i mitt hjärta. De gör det möjligt att utveckla ny och angelägen verksamhet runt om i hela Sverige. Mottagare av stödet är vanligtvis små föreningar, ofta i glesbygd, där utbudet av fritidsaktiviteter som regel är starkt begränsat. Genom lokalstöden bidrar Arvsfonden till att mängder av främst idrotts- och kulturaktiviteter kommer till stånd. Otaliga är de konstgräsplaner, padelbanor, golfbanor, cykel- och motorsportsanläggningar, skid- och skidskyttebanor, med mera, som Arvsfonden gett stöd. Jag brukar skoja om att när padel upptas som en gren i olympiska spel och Sverige vinner den första guldmedaljen, då ska Arvsfonden ha ett särskilt erkännande.

Arvsfonden möjliggör på det här sättet meningsfull och viktig aktivitet för många många tusen människor runt om i Sverige. Det är min bestämda uppfattning att fonden också ger påtagliga bidrag till att förbättra folkhälsan i landet, i både fysisk och psykisk bemärkelse.

En särskild höjdpunkt inträffade förra sommaren, när också äldre personer - efter ett enhälligt riksdagsbeslut - blev en målgrupp för Arvsfonden. Det är en förändring som det finns starka skäl att välkomna. Nu är det också möjligt att lämna stöd till projekt för seniora personer. Behoven är uppenbara. Jag tänker exempelvis på verksamhet för att stärka äldre personers inkludering och delaktighet, för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan och för att motverka alla former av diskriminering.

Visst känns det lite vemodigt att inte längre få spela en aktiv roll i Arvsfonden. Men framförallt känner jag det som ett stort privilegium att under flera år ha fått medverka i Allmänna arvsfondens viktiga och faktiskt världsunika arbete för att utveckla välfärden i Sverige.

Håkan Ceder
Avgående ordförande i Arvsfondsdelegationen

Porträtt Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder avslutade sitt förordnande april 2022

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder avslutade sitt förordnande april 2022