Till innehållet

Satsning för att sprida arvsfondsprojektens erfarenheter

12 april 2022

Lisa Ericson har en bakgrund som projektledare i civilsamhället, ofta i projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. För fem år sedan bytte hon jobb och blev handläggare hos Allmänna arvsfonden. Nu fortsätter engagemanget för arvsfondsprojekt i den nya tjänsten som ansvarig för erfarenhetsspridning.

Det låter som en spännande tjänst – ansvarig för erfarenhetsspridning – vad innebär det?

Uppdraget i korthet går ut på att resultaten från lyckade arvsfondsprojekt ska komma fler till gagn. Att utveckla vårt arbete med erfarenhetsspridning både internt och externt. Vi vill motverka att goda, beprövade och utvecklande idéer finansierade av Arvsfonden blir hyllvärmare.

Hur tänker ni att det ska gå till?

Vi vill se till att utveckla förutsättningar för en bro mellan projektens resultat och målgrupperna som kan ha användning av det som utvecklats inom projekten. De målgrupper som vi gärna når kan vara allt från kommunala tjänstemän, myndigheter, elev och skolhälsoteam, andra civilsamhällesaktörer med flera.

Vi tror att det bästa sättet att göra detta på, är genom att arbeta tematiskt. Årets tema är lyfta och sprida erfarenheter från projekt som utvecklat metoder och verksamheter för att arbeta preventivt mot barns och ungas psykiska ohälsa. Under året kommer vi uppmärksamma detta tema på olika sätt, bland annat genom webbinarium.

Med den nuvarande utvecklingen i Ukraina fokuserar vi också på det viktiga arbete som civilsamhället gör för alla människor som är nyanlända i Sverige till följd av krig. Under våren kommer vi därför se tillbaka på erfarenheter tillsammans med avslutade projekt som på olika sätt arbetat med nyanlända barns och ungas etablering och mottagande utifrån flyktingkrisen 2015. Satsningen då kallades nyanlända satsningen och det beviljades 100 projekt och gjordes en utvärdering.

Vill du ha några tips från de som läser?

Arbetar du inom kommunalförvaltning, inom skolan, BUP eller möter du barn och unga i ditt arbete? Saknar du några metoder, arbetssätt eller material som handlar om barns och ungas psykiska hälsa? Hur skulle du önska få tips om dessa? Webbinarium eller ett fysiskt seminarium?

Hör gärna av dig direkt till Lisa lisa.ericson@arvsfonden.se

Vill du ge några tips?

Jag vill tipsa om Rädda Barnens avslutade projekt Lyssna på mig! De utgick från Barnkonventionens artikel 12 om barn och ungas rätt till inflytande och att bli lyssnade på. Projektet arbetade för att barn och unga som kommer till Sverige ska få komma till tals i frågor som rör dem, för att mottagande och integration behöver bli bättre och för barn och unga ska ha möjlighet att larma vid missförhållanden. Rädda Barnens erfarenheter från detta projekt har de nu stor användning för i sitt eget interna arbete, men även när de samarbetar med kommuner, myndigheter och politiker.

Allt material från "Lyssna på mig!" på Rädda Barnens webbplats

För att ge bästa möjliga stöd till barn (och vuxna) som flytt är det viktigt med samverkan mellan olika civilsamhällsorganisationer samt mellan civilsamhället och det offentliga. Genom att kombinera våra olika kompetenser och styrkor kan vi ge ett brett stöd och säkerställa att insatserna kompletterar varandra och når så många som möjligt.

Följ oss gärna i sociala medier, på Facebook eller Instagram !

Porträtt av medarbetare Lisa Ericson hos Arvsfonden.

Lisa Ericson, ansvarig för erfarenhetsspridning hos Allmänna arvsfonden.