Till innehållet

Välkommen till ett webbinarium om ungdomsprojekt!

29 april 2022

Varmt välkommen till en presentation av utvärderingsrapporten "Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar". Utvärderingen har genomförts av Johanna Sixtensson, Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet, på uppdrag av Arvsfondsdelegationen.

Utvärderingen omfattar 27 arvsfondsprojekt som vänder sig till ungdomar och unga vuxna. Projekten har på olika sätt fokus på unga som ledare och ambassadörer.

Hur har unga involverats i projekten? Vilka spår har projekten lämnat i de organisationer och verksamheter som medverkat? Vilka hinder har projekten stött på och vilka framkomliga vägar har de funnit?

Välkommen att lyssna på Johanna Sixtensson när hon presenterar resultaten av utvärderingen den 25 maj. På webbinariet deltar även Emiliya Larsson från föreningen Knas hemma och berättar om projektet Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem som har ingått i utvärderingen.

När: Onsdag 25 maj klockan 13.00-14.00

Var: Webbinariet sänds digitalt och kommer att teckenspråktolkas och skrivtolkas. Webbinariet går även att se i efterhand på Arvsfondens webbplats (www.arvsfonden.se).

Anmälan: Webbinariet är gratis, men kräver föranmälan, senast 23 maj. Länk till webbinariet skickas ut till anmälda deltagare senast den 24 maj.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Arvsfondens webbplats en vecka innan webbinariet.