Till innehållet

Med anledning av TT:s artikel om att villkoren för stöd till Arvsfonden skärps

17 maj 2022

Den 17 maj publicerade Tidningarnas telegrambyrå (TT) en artikel med rubriken Skärpta krav för bidrag - alla måste söka om. Allmänna arvsfonden vill med anledning av denna artikel klargöra att ingen organisation som har beviljats bidrag av Allmänna arvsfonden behöver söka på nytt.

Demokrativillkoret föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. De organisationer som då redan har beviljats bidrag från Allmänna arvsfonden kommer inte att omfattas av detta nya villkor. De behöver alltså inte ansöka om redan beviljade bidrag på nytt. De som redan har beviljats bidrag innan det nya demokrativillkoret träder i kraft ska istället förhålla sig till de demokratiska värderingar som de skrivit under på att förhålla sig till och som gäller i dag.

Det är de organisationer som beviljas bidrag efter 1 januari 2023 som kommer att omfattas av detta nya villkor. Allmänna arvsfonden kommer att ta fram information om hur demokrativillkoret kommer påverka de som har ansökt eller funderar på att ansöka men som kommer att få ett beslut först efter det att det nya demokrativillkoret trätt i kraft.

Ingen organisation som har beviljats bidrag från Allmänna arvsfonden före 31 december 2022 kommer därför behöva söka på nytt för att visa att de lever upp till det nya demokrativillkoret.