Till innehållet

I nöd och lust

18 maj 2022

Arvsfondsprojektet ”I nöd och lust”, som drivs av Bräcke diakoni, riktar sig till personer över 65 år som stöttar sin partner i hemmet. Med hjälp av anhörigas erfarenheter tar projektet fram filmer med tillhörande skriftligt material som kan användas även i samtalsgrupper för målgruppen. Syftet är att stärka målgruppen och de yrkesgrupper som möter anhöriga.

- Det här projektet handlar om att gå på djupet och våga prata om ämnen som är opratade idag. Hos oss får anhöriga möjlighet att ta upp svåra ämnen som till exempel att inte orka, känna sig ensam och frustrerad i relationen, säger Lisa Schjelde, projektledare med lång erfarenhet från äldreomsorg och anhörigstöd.

När man går från att vara partner till att också bli vårdare försvinner ofta par-känslan och man saknar parrelationen. Detta kan påverka både hälsa, ork och själva relationen.

– Oxytocin är vårt ”må-bra-hormon” som frigörs vid beröring och är avgörande för anknytning mellan människor. I projektet har vi tagit fram inspirerande och informativa filmer som visar hur man som anhörig kan underlätta sin situation, bland annat genom att öka sitt Oxytocin, säger Lisa.

Utöver det opratade och beröring är också våld i relationen ett tema som tas upp i projektet. Våld och äldre pratas det sällan om. När någon i projektets samtalsgrupper börjar berätta så inser ofta fler att de också befinner sig i en gråzon.

– Våld är inte svart eller vitt och handlar inte bara om att slå. Man kan uppleva att ”våld – det angår inte mig”, men om vi förstår att våld också kan vara att man låser dörren när man inte orkar mer, att verbalt kränka eller hota, att man flyttar en möbel och minskar rörelsefriheten för en synskadad … ja, då ser vi att många på grund av sin pressade situation befinner sig i den här gråzonen, menar Lisa.

Det är Bräcke diakoni som står bakom projektet. Genom utbildning, filmer och material hoppas de nu att kunna nå ut brett till dem som möter anhöriga i sitt yrke. Det kan vara socialtjänsten, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter och politiker.

– Om fler i de här yrkesgrupperna får ökad kunskap om anhörigas situation och behov – och skapar sig ett anhörigperspektiv - så kommer det göra skillnad. Vi vill bidra till en ökad förståelse för vad det faktiskt innebär att vara anhörig. Det viktigaste för den äldre som behöver vård är ofta de anhöriga, då behöver vi fokusera på dem också, menar Lisa.

Fakta om projektet

Typ av projekt: Projektstöd

Sökande förening: Bräcke Diakoni
Beviljade medel: 6 157 713 kr

Plats: Göteborg

Plan för överlevnad: Arbetet drivs tillsammans med Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscenter Anhöriga (NKA) och SPF Seniorerna. Allt material som tas fram kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke Diakonis och Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) webbplatser

Mer information

Läs mer om projektet på Bräcke diakonis webbplats

Två kvinnor sitter i varsin stol runt små, låga bord. Den ena kvinna har en pappersbunt i knäet. Med ena armen gestikulerar hon när hon pratar. Den andra kvinnan tittar på henne och ser ut att lyssna. I bildens kant syns ben tillhörande en annan person. Det är också någon som sitter på en stol.

Projektledare Lisa Schjelde leder samtal med anhöriga.