Till innehållet

Kostnadsfritt metodmaterial för mellanstadiet

1 juni 2022

I Clowner utan Gränsers arvsfondsprojekt ”Skratturnén – För alla barns rätt” spred de kunskap om och väckte engagemang för barns rättigheter. Bland annat tog projektet fram ett metodmaterial som riktar sig till alla som arbetar med barn på mellanstadiet och vill ha en kreativ, lekfylld metod för att diskutera allvarliga frågor, särskilt kopplat till barn på flykts situation och Barnkonventionen.

Arvsfondsprojektet ”Skratturnén – För alla barns rätt”, som pågick åren 2015-2018, utvecklade en skratturné för att genom skratt, cirkus och samtal sprida kunskap och väcka engagemang för barns rättigheter, samt få skolklasser i Sverige att se sin del i hur världen kan bli en bättre plats för alla barn. Arbetet skedde särskilt i skolan men även gentemot allmänheten.

Vi pratade med Carolina J. Oviedo och Karin Tennemar som arbetade med projektet om vilka lärdomar de kan använda i dagens situation. Precis som många andra av de organisationer vi pratat med lyfter de fram vikten av att arbeta behovsstyrt och rättighetsbaserat, samt att inkludera målgrupperna. Men de påpekar även vikten av långsiktighet och att inte ställa målgrupper mot varandra.

− Långsiktighet är också viktigt när möjlighet finns, att ha en kontinuitet och inte endast punktinsatser. Likaså att inte sätta grupper mot grupper utan behandla barn och unga lika, ge samma erbjudanden och möjligheter oavsett vilket land eller situation de är på flykt ifrån.

Metodmaterialet som skapades finns fortfarande att ladda ner kostnadsfritt för skolor att arbeta med. Materialet riktar sig till alla som arbetar med barn på mellanstadiet och vill ha en kreativ och lekfylld metod för att diskutera allvarliga frågor, särskilt kopplat till barn på flykts situation och Barnkonventionen.

Ladda ner metodmaterialet från arvsfondsprojektet

Mer utbildningsmaterial från Clowner utan gränser

På en färgglad mönstrad bakgrund står texten "Metodmaterial Skratturnén - för alla barns rätt". I övre vänstra hörnet syns logotypen för Clowner utan gränser.

Framsidan på metodmaterialet som arvsfondsprojektet tog fram.