Till innehållet

Rädda Barnen tipsar om metoder och material

1 juni 2022

I arvsfondsprojektet ”Lyssna på mig!” utgick Rädda Barnen från Barnkonventionens artikel 12 om barn och ungas rätt till inflytande och att bli lyssnade på. Eva Harnesk som var en av projektledarna berättar om lärdomar från projektet.

Arvsfondsprojektet ”Lyssna på mig!", som pågick 2016 – 2019, arbetade för att:

  • barn och unga som kommer till Sverige ska få komma till tals i frågor som rör dem,
  • mottagande och möjligheten för människor som är nya i Sverige att komma in i samhället behöver bli bättre,
  • barn och unga ska ha möjlighet att larma vid missförhållanden.

− Civilsamhället har en viktig uppgift att säkerställa att barn och ungdomar som nu är i Sverige får sina rättigheter enligt Barnkonventionen tillgodosedda, säger Eva Harnesk som var en av projektledarna för ”Lyssna på mig!”.

I projektet arbetade de med så kallade påverkansråd där ungdomar som kommit till Sverige fick möjlighet att själva beskriva brister och ge förslag på förbättringar. En stödlinje på olika språk var en annan del av projektet.

− En av de viktigaste erfarenheterna från det här projektet är att det är oerhört hjälpsamt att få prata med någon på sitt eget språk om det som är svårt. Detta har vi användning av i vårt dagliga arbete när vi möter barn och unga som flytt, berättar Eva Harnesk. Hon tipsar vidare:

−Om man vill nå ut med information till målgrupper är annonser på Facebook med målgruppens språk mycket effektiva.

Metoder och arbetssätt som togs fram under projektet finns nu förankrade i den ordinarie verksamheten, till exempel förfinade metoder kring hur målgruppen själva kan komma till tals och påverka. Erfarenheter från projektet har även inneburit att de aktivt rekryterar personer med egen erfarenhet av migration och flykt.

Vi frågar Eva om hon har tankar om hur civilsamhället bör agera i samarbetet med kommuner och myndigheter.

− Gör tydligt vem som gör vad. Låt inte de som söker hjälp vara budbärare mellan myndigheter. Myndigheter kan ordna referensgrupper med målgruppen och genom att lyssna på målgruppen blir det tydligt vad som kan behöva förbättras i samarbetet.

Material och metoder som Rädda barnen tipsar om

Samarbeta bättre!

Arvsfondsprojektet har tagit fram en checklista med tio saker att tänka på i samarbeten mellan en större organisation och en ungdomsorganisation.

Samarbeta bättre!, Rädda Barnens webbplats

Appen Safe place

I Rädda Barnens app Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Safe Place har tagits fram av Rädda Barnens psykologer, och är gratis och anonym att använda. Appen finns på svenska, engelska och ukrainska och går att ladda ned gratis i hela världen.

Det finns enklare flyers att ladda ned och skriva ut på engelska och ukrainska om du vill hjälpa till att sprida Safe Place.

Mer information om appen Safe Place

Lugna, lyssna, stärk

Lugna, lyssna, stärk är en vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris.

Vägledningen Lugna, lyssna, stärk