Till innehållet

Nytt arvsfondsprojekt:
Min Stora Dag ska nå fler barn med utrikesfödda föräldrar

8 juni 2022

Min Stora Dags projekt ”Glädje utan gränser” beviljas 7,5 miljoner av Allmänna arvsfonden. Projektet ska nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikesfödda föräldrar.

– Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet, säger Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.

– Projektet ”Glädje utan gränser” är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Det här projektet kommer dessutom att genomföras i nära samarbete med föräldrar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hanne Konradsen, tillförordnad enhetschef på Arvsfonden.

Läs mer om projektet

Min stora dag. Flicka med ballonger framför en karusell på tivoli. fotograf Magnus Ragnvid

Min stora dag, fotograf Magnus Ragnvid.