Till innehållet

Rekommendation till projekt med anledning av Corona

15 juni 2022

Vi följer ansvariga myndigheters förhållningsregler och restriktioner till följd av covid-19-pandemin. Alla projekt rekommenderas att göra det samma.

Vi fortsätter arbeta med digitala lösningar som alternativ när det behövs/efterfrågas. Vid sådana tillfällen kommer information att skickas direkt till anmälda deltagare i förväg.

Vi uppmanar dig som ansvarar för pågående arvsfondsprojekt att göra egna överväganden vad gäller genomförandet av projektets planerade evenemang. Om du har frågor som rör genomförandet av ert projekt och pandemin rekommenderar vi dig att ta kontakt direkt med din handläggare.
På Folkhälsomyndighetens hemsida samt www.krisinformation.se finns frågor och svar om till exempel symptom och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Myndigheterna om det nya coronaviruset