Till innehållet

Socialt entreprenörskap för unga

30 juni 2022

− Jag har haft väldigt svårt att gå ut och både prata med och träffa folk under flera år men nu jobbar jag tillsammans med andra och har presenterat ett skarpt projektförslag till en chef på kommunen! säger en av de unga som deltar i arvsfondsprojektet ”Socialt entreprenörskap”.

I projektet, som drivs av föreningen Civilisationen, får ungdomar som deltar i det kommunala aktivitetsansvaret prova att vara entreprenörer. Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar under 20 år som inte är inskrivna i någon gymnasieskola och saknar gymnasieexamen.

Genom att erbjuda kunskaper och rätt förutsättningar får unga leda unga i projektet, för att tillsammans finna lösningar på målgruppens utmaningar.

− För oss innebär entreprenörskap att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål i ett sammanhang. Allt det här är också egenskaper som arbetsgivare efterfrågar, så att en blir mer anställningsbar, säger Tomas Fändriks som arbetar med projektet på Civilisationen.

Nyligen tog några av ungdomarna fram ett förslag för hur kunskapen om Barnkonventionen kan öka hos unga, som de sedan själva presenterade för två kommunchefer i Arvika och Eda kommun. Ungdomarnas idé bygger på att gymnasieelever ska ta fram material och kampanjer för att sedan utbilda yngre barn i det.

− Fortsätt med den här utbildningen, jag har massor av kompisar som behöver den! säger en av ungdomarna.

En annan av deltagarna säger:

− Jag kommer att ta med mig all denna kunskap för resten av livet. Jag tar med mig hur det faktiskt går att få något att hända. Personligen har jag inte fått till något jag velat göra tidigare på grund av att jag inte vetat hur jag skulle ha gått till väga och bara sett en massa problem. Nu vet jag vad som krävs och hur jag steg för steg kan göra. Jag tar också med mig en mindre rädsla för problem. Ofta har jag kunnat undvika att göra saker då jag inte vetat hur jag skulle kunna ha löst problemet. Men det vet jag nu.

Fotot visar ryggarna på personer som går nedför en trappa utomhus. Flera av personerna ser ut att vara ungdomar. Framför dem syns en gata, hus och en kiosk.

I projektet får unga leda unga, för att tillsammans finna lösningar på deras utmaningar.