Till innehållet

Ungdomar ökar samhällsengagemang i utsatta områden

7 september 2022

Arvsfondsprojektet Run for Office är en demokratiplattform som vill främja samhällsengagemang och öka den politiska delaktigheten bland unga i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm.

Ungdomar mellan 15 och 20 år utbildas och driver aktiviteter i projektet som bland annat ska bidra till att fler förstår vikten av att använda sin demokratiska rätt. Under valperioden åkte man runt i Stockholm och informerade om valet och till hösten drar utbildningen ”Run for Office Academy” i gång igen.

– Run for Office Academy är en spetsutbildning i samhällsförändring och ledarskap för unga. Det är så fint att följa deltagarna i deras samhällsengagemang. De kan komma in i rummet och inte vilja säga något till en början. Men vid sista träffen, efter kunskapen och verktygen de fått, vill de förändra världen, berättar Tamar Khatchadourian som är projektledare.

”Run N’Talk” är en annan del i projektet där en lokal förebild och ledare bjuds in att träna tillsammans med ungdomar och sen prata om en samhällsviktig fråga. Projektet riktar in sig på stadsdelar som är utsatta, där samhällsengagemanget och det politiska deltagandet hos vissa är lägre.

– Vi åker till 15 stadsdelar i Stockholm och tar med en ledare eller en politiker som får ta sig till ungdomarna. Först tränar gruppen tillsammans och sen sitter man ner och pratar om inspirerande livsresor och hur man kan påverka sin omgivning eller sitt samhälle. När alla har träningskläder jämnas olikheter ut och det blir lättare för ungdomarna att våga prata och ställa frågor.

– Vi försöker också använda oss av lokala personer som folk känner igen. Om vi besöker Rinkeby så tar vi med en känd person därifrån som har unga har tillit till. Senast vi var i Rinkeby hade vi med oss Rinkeby United och Martin Mutumba som är profiler i området. Flera profiler har varit med och stöttat oss - de ser själva vikten av att inspirera unga i sina områden, berättar Tamar.

Projektet leds bland annat av ”Run for Office-ambassadörer”, unga som är med i olika delar i projektet, allt i från planering till att vara ute på fältet och att leda processen framåt.

– Vi har exempel på ungdomar som intervjuat partiledare i TV och som modererat samtal i Almedalen med ministrar och vd:ar. Vårt motto är ”av unga för unga” - alltså delaktighet på riktigt. Så fort man börjar engagera sig öppnas dörrar och ungdomarna ser att man kan göra skillnad!

Fakta om projektet

Run for Office startade år 2020 tillsammans med Löparakademin och Stiftelsen Höj Rösten. Projektet bygger på tre pelare: folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet. Genom olika delprojekt försöker man nå ut till unga för att öka samhällsengagemang, valdeltagandet och förståelse för den demokratiska processen.

Mer om projektet

Run for Office på Facebook

Tre tjejer sitter framför ett bord med en dator. Alla tittar in i kameran och ser glada ut.

Tre peppade elever från vårens Run for Office Academy.