Till innehållet

Regeringen återkallar lagförslag om demokrativillkor

16 november 2022

Det lagförslag om stöd till trossamfund och demokrativillkor som förra regeringen överlämnade under sommaren 2022 har återkallats. 

Det innebär att riksdagen inte tar ställning till förslaget att nya demokratiska villkor ska gälla alla som får stöd beviljat från Allmänna arvsfonden. Lagförslaget var tänkt att träda i kraft 1 januari 2023.

Tillsvidare kommer de demokratiska värderingar som Arvsfonden har i dag att fortsätta gälla.