Till innehållet

Föreningar över hela Sverige satsar framåt

13 december 2022

Här skriver Gunilla Malmborg, Arvsfondsdelegationens ordförande, en julhälsning om året som gått.

Nu har jag varit ordförande i Arvsfondsdelegationen ett halvår. Vi trodde att trenden med minskande antal projektstödsansökningar skulle brytas under den här tiden. Så har det inte blivit.

Pandemin klassificeras inte som samhällsfarlig sedan april i år, men det finns fortfarande stora utmaningar. Delar av civilsamhället har tappat mycket av sin verksamhet och många av sina medlemmar under pandemin och många föreningar har fortfarande fokus på att återhämta sig. Även Rysslands invasion av Ukraina, som följts av stigande elpriser och hög inflation, har påverkat möjligheterna att driva projekt under året.

Men, de tuffa tiderna har inte hindrat föreningar i hela Sverige att satsa framåt under 2022!

Jag tänker på Bodens Karateklubb, som kommer att bygga om en fastighet så att man kan starta inomhusklättring för barn och unga. För att inte tala om Karesuando HIF, som kommer bygga Sveriges nordligaste konstgräsfotbollsplan. Eller Skånes Stadsmission som ska förebygga hemlöshet bland äldre i social och ekonomisk utsatthet och Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund som ska utveckla ett mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga.

Även om ansökningstrycket har varit lägre i år har många ansökningar haft hög kvalitet. Särskilt roligt är att föreningslivet fått upp ögonen för att även äldre personer numera är en av fondens målgrupper!

Efter att under drygt två år fokuserat på digitala aktiviteter kan vi på Allmänna arvsfonden nu delta även i egna och andras fysiska arrangemang. Det ger oss så mycket energi att få träffa landets föreningsliv på riktigt.

Vi kommer att göra allt vi kan för att vi ska fortsätta vara hela Sveriges arvsfond! Så när trendbrottet kommer är vi beredda.

Porträttbild, Gunilla Malmborg, Arvsdelegations ordförande samt montage med julillustration i form av blad och bär.

Gunilla Malmborg, Arvsfondsdelegationens ordförande.