Till innehållet

Stort söktryck till nystartat mentorsprogram

13 december 2022

#psykbryt

Bokstäverna i föreningsnamnet SHEDO står för ”self harm and eating disorder organisation”. Med stöd från Allmänna arvsfonden tar föreningen fram Sveriges enda mentorskapsprogram för personer med ätstörningar eller självskadebeteende.

Hand håller fram utbildningsmaterial till mentorsprogrammet.

Mentorskapsprogrammets utbildningar har börjat.