Till innehållet

Workshop med studieförbund ska ge fler äldreprojekt

11 januari 2023

Under 2023 fortsätter vi på Arvsfonden att arbeta med vår nya målgrupp ”äldre personer från 65 år”. Genom workshops tillsammans med ABF och Medborgarskolan vill vi inspirera fler föreningar att skapa projekt som har fokus på äldre.

– Studieförbunden är en viktig samarbetspart för oss på Arvsfonden. De finns över hela landet, samlar lokala föreningar och erbjuder en plattform för olika aktiviteter. De är ett viktigt stöd framför allt för mindre föreningar som inte har resurser att arrangera allt själva, säger Helena Westerlund, handläggare på Arvsfonden.

Under 2023 samarbetar vi med Medborgarskolan och ABF som samlar lokala föreningar till workshops där de får möta Arvsfondens handläggare, ställa frågor och själva bolla idéer till projekt. Syftet är att nå ut bredare och få fler föreningar att söka medel ur fonden.

– I januari kommer vi till Uppsala, Örebro och Halmstad. Under en halvdag hinner vi både informera om fonden, hur man söker projektmedel och vad som gäller för att få till en bra ansökan. Föreningarna kan ställa frågor inspireras av varandras idéer och nätverka. Vi hoppas att fler ska se kraften i att samverka och kanske till och med ta fram gemensamma projektidéer!

Här kan ni läsa mer om hur man söker medel från Allmänna Arvsfonden?

Bolla er idé med en av våra handläggare! Vi har telefontider på tisdagar och torsdagar

En äldre kvinna i rullstol ler och tittar in i kameran.

"Träffpunkten flyttar ut" är ett arvsfondsprojekt som drivs av Upplandsstiftelsen. Med enkla medel och i samverkan med träffpunkter och särskilda boenden får äldre personer komma ut i naturen.