Till innehållet

Riksrevisionen genomför granskning av Allmänna arvsfonden

3 februari 2023

Den 14 oktober 2022 beslutade Riksrevisionen att inleda en granskning av Allmänna arvsfonden. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Riksrevisionens skäl till beslutet är att Arvsfondens kapital under en längre period har ökat fortare än projektbidrag kunnat beviljas och betalas ut. Enligt Riksrevisionen finns en risk för att kvaliteten i beviljade projekt minskar när konkurrensen om projektpengar minskar. Fusk och missbruk av offentliga system har ökat över tid och Riksrevisionen vill undersöka om detta även gäller för Allmänna arvsfonden.

– Självklart välkomnar vi Riksrevisionens granskning. Det är viktigt att Arvsfondens verksamhet genomlyses så att Arvsfonden kan bli ännu mer rättssäkert. Vi som jobbar med Arvsfonden har ett stort ansvar. Vår målsättning är att varenda krona ur Arvsfonden ska göra nytta för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, säger Gunilla Malmborg, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att årligen granska myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala sig om den är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter, om den ger en rättvisande bild och om resurser använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter.

Mer information

Så här kontrollerar vi våra projekt

Riksrevisionens beslut Pdf, 31 kB.