Till innehållet

Nya anvisningar och mallar för revisorer

16 februari 2023

Nu finns nya anvisningar och mallar för pågående projekt att ladda ned.

Under hösten 2022 har Arvsfonden haft en dialog med FAR - en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning - kring Arvsfondens anvisningar och mallar för revision av arvsfondsprojekt. Dialogen har lett till en del förändringar i anvisningarna och mallarna som nu är publicerade på webbplatsen.

Om ni har några frågor om våra anvisningar för revisorer kontakta gärna controller@arvsfonden.se.