Till innehållet

#spriderfarenheter - med nytt fokus på sociala mötesplatser

21 februari 2023

Arvsfondsdelegationen har beslutat om två teman som ska vara i fokus för vår erfarenhetsspridning under 2023.

Sedan 1,5 år tillbaka är Lisa Ericson ansvarig för erfarenhetsspridning hos oss på Allmänna arvsfonden. På olika sätt hjälper hon till att sprida arvsfondsprojektens erfarenheter, resultat och metoder till fondens målgrupper och berörda samhällsaktörer.

– Vi utvecklar förutsättningar för en bro mellan projektens resultat och målgrupperna som kan ha användning av det som utvecklats inom projekten, säger Lisa Ericson.

Arvsfondsdelegationen har fattat beslut om två teman för vår erfarenhetsspridning under 2023:

  • Barns och ungas hälsa
  • Sociala mötesplatser för personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år.

Förra året hade erfarenhetsspridningen fokus på barns och ungas hälsa, men då främst den psykiska hälsan. I år är det temat bredare. Samtidigt tillkommer temat om sociala mötesplatser.

– Arvsfonden ger stöd till flera projekt som skapar sociala mötesplatser, och vi tror att den kunskap och de metoder som har arbetats fram inom dessa projekt kan vara intressanta för fler. Detta nya tema är också extra aktuellt nu när regeringen drar i gång en ny satsning för att förebygga och motverka ensamhet, hos framför allt äldre personer, säger Lisa Ericson.

Flera arvsfondsprojekt har utvecklat metoder och verksamheter, sociala mötesplatser, som möter syftet att motverka ensamhet hos äldre. Lisa lyfter två goda exempel:

– ”Vänner för livet” är ett hälsofrämjande arvsfondsprojekt som drivs av Studieförbundet ABF Värmland i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Suicide Zero. Projektet tar utgångspunkt i att social samvaro skyddar vår hälsa, eftersom ensamhet är en hög riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa. ”Mötesglädje istället för ensamhet” är ett annat arvsfondsprojekt. Det drivs av SPF Seniorerna och ska utveckla en digital mötesplats för att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos seniorer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Projektet ”Vänner för livet”
Projektet ”Mötesglädje istället för ensamhet”

Vill du ta del av erfarenheter från arvsfondsprojekt?

Under året kommer vi att lyfta olika arvsfondsprojekts erfarenheter i våra kanaler, framför allt på LinkedIn och i Arvsfondens nyhetsbrev. Vi planerar också att arrangera webbinarier och minst en fysisk konferens. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn för att inte missa något!

Följ oss på LinkedIn

Prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev via e-post

Webbinarium: #psykbryt

Den 1 december 2022 genomfördes ett webbinarium med exempel på projekt som arbetar/arbetat med barns och ungas psykiska hälsa. Föreningarna Mind och Suicide Zero medverkade på webbinariet.

Se webbinariet i efterhand

Mottagande och integration

Med anledning av kriget i Ukraina lyfte vi civilsamhällets erfarenheter för att ta emot och integrera nyanlända. Förutom att lyfta arvsfondsprojekts metoder, material och arbetssätt på LinkedIn, skapade vi även ett extra utskick av vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ”Mottagande och integration i en orolig tid” från juni 2022

Har du frågor?

Kan ett arvsfondsprojekt ha löst problemen som du själv brottas med i din verksamhet? Hör gärna av dig till Lisa, lisa.ericson@arvsfonden.se, för att ta reda på det.

Porträtt av medarbetare Lisa Ericson hos Arvsfonden.

Lisa Ericson, ansvarig för erfarenhetsspridning hos Allmänna arvsfonden.