Till innehållet

Stärkande samtalsgrupper i Skåne

8 mars 2023

Arvsfondsprojektet ”Fathima” samlar tjejer och ickebinära i åldern 12 – 18 år i samtalsgrupper. Såväl deltagarna som samtalsledarna har flytt från sina hemländer för att försöka skapa ett nytt liv i Sverige.

– Det är svårt att vara ung och ny i Sverige. De flesta aktiviteter som riktar sig till barn och unga som flytt till Sverige är anpassade efter killars intressen, och många mötesplatser har tagits över av killar. Vi och våra partnerorganisationer såg att många tjejer som flytt till Sverige hade dåligt självförtroende och inte vågade göra lika mycket som killar, samt att det fanns ett stort intresse för att träffa nya kompisar och lära känna nya människor. Därför ansökte vi om stöd hos Arvsfonden för att starta det här projektet, säger projektledare Anna Luna Hedin, Rädda Barnens Ungdomsförbund och fortsätter:

– Projektet anordnar samtalsgrupper, för att skapa ett sammanhang där nyanlända tjejer inte bara får ha roligt, träffa nya vänner och snacka om frågor som intresserar dem, utan också lär sig om sina rättigheter, om begränsande maktstrukturer och får redskap till att skapa ökat handlingsutrymme - på både personlig och gruppnivå. Det handlar om att stärka tron på den egna förmågan, att få redskap att hantera sitt liv, utmana orättvisor och påverka samhällsutvecklingen.

Förutom att prata om exempelvis barns rättigheter, feminism, sociala medier, relationer och självkänsla, gör grupperna aktiviteter ihop, såsom att fika och pyssla tillsammans. Det är gratis att delta och alla aktiviteter sker på lätt svenska. En av dem som deltagit i en Fathima-grupp berättar:
– Vi pratar om viktiga saker så att man får bättre självförtroende.

En annan deltagare säger:

– Det bästa med Fathima-gruppen är att den skapar nya vänner.

Just nu söker projektet ledare och deltagare till samtalsgrupperna som ska starta under vårterminen i Hässleholm, Ystad, Lund, Helsingborg, Eslöv och Malmö. Ledarutbildningen kommer att äga rum den 18 - 19 mars i Malmö. Många har anmält intresse för att bli ledare.

– Det är kul att se att det finns ett så stort intresse hos lite äldre tjejer med erfarenhet av flykt att stötta andra med liknande erfarenheter, säger Anna Luna Hedin.

”Fathima” drivs av Rädda Barnens Ungdomsförbund i samarbete med Ensamkommandes Förbund och Rädda Barnen.

Läs mer om projektet och hur du gör för att bli ledare eller deltagare i en Fathima-grupp.

En färgglad illustration med fyra personer, varav tre står upp och en person sitter i rullstol. Två av personerna håller i varsin flagga.

Illustratören Lina Forsgren har tagit fram bilder till projektets material.