Till innehållet

Uppdatering av generella villkor

13 mars 2023

Från och med den 1 april gäller en ny version av våra generella villkor . Ändringarna gäller inte de projekt som redan pågår.

Den som tar emot projekt- eller lokalstöd från oss ska följa våra generella villkor. Det är en samling regler för genomförandet av projektet som ni tagit del av i samband med ansökan.

Nu har innehållet i de generella villkoren förändrats något för att följa aktuell lagstiftning och vara lättare att förstå. Det innebär att alla som söker stöd som kan beviljas efter den 1 april behöver ta del av de nya, uppdaterade generella villkoren (version 6.0 A för projektstöd och version 6.0 B för lokalstöd).

Skillnader i de nya villkoren:

  • Krav på två som tecknar firma i förening för bankkontot.
  • Tidsperioden när villkoren gäller.
  • Nyttjanderätt (hur projektets resultat får användas).
  • Arvsfondsprojektets ansvar för personuppgiftsbehandling.

Mer stöd för bedömning av jävssituationer

Utöver uppdatering av generella villkor har vi också tagit fram nya vägledningar. Det gäller exempelvis hur vi bedömer jävssituationer.

Läs och ladda ner era generella villkor