Till innehållet

Textat webbinarium om att ansöka om stöd

17 april 2023

Den 17 mars hölls ett webbinarium i samarbete med SPF seniorerna. Detta finns nu att se textat i efterhand.

 

Se det textade webbinariet i efterhand på Youtube

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Arvsfonden och SPF Seniorerna för att nå ut med information till föreningar som vill göra projekt med äldre personer från 65 år. Informationen är även relevant för projekt som riktar sig till andra målgrupper.

Medverkande: Peter Sikström, ledamot av Arvsfondsdelegationen och generalsekreterare för SPF Seniorerna, Camilla Park, handläggare för lokalstöd och Catrin Fryklund handläggare för projektstöd från Allmänna Arvsfonden.