Till innehållet

Hur kan vi förebygga våld mot barn?

4 maj 2023

KRÖNIKA: Lisa Ericson, ansvarig för erfarenhetsspridning på Allmänna arvsfonden, berättar om sina intryck från Barnrättsdagarna i Karlstad den 18 och 19 april.

Under två intensiva vårdagar höll Stiftelsen Allmänna barnhuset världens största barnrättskonferens i Karlstad. Temat som ett stort antal organisationer, kommuner, forskare samlades kring var:
Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Nya forskningsrapporter, exempel på hur kommuner arbetar preventivt i förskolan (med hjälp av metoder från civilsamhället) och mycket mer presenterades under konferensen. Men budskapet var tydligt: vi måste börja arbeta tidigt med de små barnen, och vi måste arbeta förbyggande och inte bara släcka bränder.

Nationell kartläggning av våld mot barn

På konferensen presenterades studien Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning, som visar att andelen barn som har utsatts för någon form av våld av en vuxen är oförändrad sedan den senaste undersökningen. Däremot ökar försummelse, psykiskt våld av en förälder samt sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och av jämnåriga. Drygt 5 800 elever från årskurs 9 i grundskolan har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resultaten visar att över 57 procent av eleverna har varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt och 40 procent har varit utsatt för våld där en vuxen varit förövare. (Jernbro, Landberg, Thulin, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2023) Kartläggningen, liksom andra fördjupande rapporter, visar att en särskilt utsatt grupp för sexuell exploatering är barn och unga med funktionsnedsättningar som går i anpassad skola. Här finns ett stort arbete för oss vuxna att ta tag i.

Utvärderingen Möjligheter och motstånd

Utvärderingen ”Möjligheter och motstånd: arvsfondsprojekt om sexualitet och funktionsnedsättning” (Matilda Svensson Chowdhury 2022) tittade på arvsfondsfinansierade projekt mellan 2000-2019. Utvärderingen visar att unga med intellektuella funktionsnedsättningar känner sig exkluderade från att inkluderas i till exempel sexualundervisning eller när man pratar om unga som potentiella offer för sexuella övergrepp. Man osynliggörs och räknas inte in, vilket kan öka risken för att utsättas.

Med utgångspunkt i detta är det extra glädjande att kunna berätta att Arvsfondsdelegationen under aprilsammanträdet beviljade två projekt som ska arbeta för att utveckla tillgängliga metoder för att stötta barn och unga med funktionsnedsättning som utsätts eller riskeras utsättas för sexuell exploatering:

Vilken roll spelar Allmänna arvsfonden i det förbyggande arbetet?

På mässan hade många olika organisationer bokbord. Det var oerhört roligt och inspirerande att gå runt och prata med alla och se hur metodmaterial, böcker, rapporter och spel som utvecklats med medel från Arvsfonden fortfarande är aktuella och relevanta. Barnrättsorganisationen Bufff berättade att deras böcker från projektet Nära dig tog slut redan första dagen, att det var många från kommuner runt om i Sverige som tagit ett exemplar. Det var med stolthet som jag och mina kollegor lyssnade på hur Helsingborgs kommun arbetar preventivt kring barnrättigheter i förskolan och att de på ett självklart sätt krokar arm med civilsamhället och använder metoder och material därifrån.

Alla metoder eller arbetssätt utvecklas självklart inte med stöd från Arvsfonden, men många gånger är det så. Om man dyker tillräckligt djupt i ursprunget till nya angreppssätt eller metoder visar det sig ofta att det började med ett arvsfondsfinansierat projekt, som sedan spritts och inspirerar till nya metoder och projekt.

Så jag kan konstatera att Allmänna arvsfonden spelar en viktig roll för att bidra till arbetet för varje barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Det finns så mycket expertis och kunskap i civilsamhället för det offentliga att inspireras av, som kan vara en del av det förändringsarbete som vi alla vuxna har ett ansvar att bidra till för att säkerställa att inga barn riskerar att bli utsatta för våld.

Vuxnas ansvar att lyssna

Barnrättsdagarna var en mycket lyckad och givande konferens. Vi på Arvsfonden vill särskilt lyfta panelsamtalet mellan Maja Sjögren (Elevernas riksförbund), Warda Abdalla (Rädda Barnens Ungdomsförbund) och Mayson Joacimsbarn Persson (Youth 2030 Movement), som konstaterade att barn och unga sällan får vara delaktiga i insatser som rör dem. De fick stående ovationer, men kräver nästa år mer inflytande: ”Det är vuxnas ansvar att lyssna på oss!” Vi på Arvsfonden håller verkligen med, och för att beviljas projektmedel från oss ska målgruppen vara delaktig.

Blir du inspirerad av att utveckla ett förbyggande projekt för små barn, testa er förenings projektidé på vår webbplats och ring gärna och bolla med våra handläggare under telefontiderna. Eller arbetar du kanske med utvecklingsprojekt i en kommun och behöver tips på hur man kan inkludera unga i kommunens rättighetsarbete? Hör av dig till mig, lisa.ericson@arvsfonden.se, så ska jag försöka tipsa om några arvsfondsprojekt som tagit fram intressanta metoder, verktyg och lärdomar.

Avslutningsvis vill jag tipsa om några lyckade projekt på temat att inspireras av eller använda i din verksamhet:

Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi få nya insikter och komma framåt i arbetet för barns rättigheter. Tveka inte att kontakta mig om du vill bolla något.

/Lisa Ericson, ansvarig för erfarenhetsspridning på Allmänna arvsfonden

Kvinna med långt hår står i en kontorsmiljö.

Lisa Ericson, ansvarig för erfarenhetsspridning hos oss på Allmänna arvsfonden.

Två kvinnor står i en mässmonter. De håller varsin trycksak i händerna.

Milla och Johanna från barnrättsorganisationen Bufff deltog på Barnrättsdagarna i Karlstad. Bufff driver och har drivit flera projekt med stöd av Arvsfonden.