Till innehållet

Överlämande av ärende till Kammarkollegiet

7 maj 2024

Arvsfondsdelegationen har den 23 april 2024 beslutat att överlämna ärende gällande organisationen TIP generations Höör som är projektägande för lokalstödsprojektet "Parkourverksamhet" som de fått beviljat stöd för.

Anledningen till överlämnandet är att organisationen inte inkommit med en slutrapport samt att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning inte erhållit underlag som styrker kostnader för det som stödmottagaren beviljats. Det har därför inte varit möjligt att bedöma om stödet enbart förbrukats för avsett ändamål.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet är formellt överlämnat till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.