Till innehållet

Niklas Ekstrand ny ordförande i Arvsfondsdelegationen

10 juni 2024

Regeringen har utsett Niklas Ekstrand som ny ordförande i Arvsfondsdelegationen. Han efterträder Gunilla Malmborg.

Niklas Ekstrand är finansråd samt avdelningschef med rätts- och expeditionschefsansvar för skatte- och tullavdelningens frågor vid Finansdepartementet. Han höll sitt första möte med Arvsfondsdelegationen den 5 juni.

Även Pia Bergman, expert i ekonomisk brottslighet, har förordnats som ledamot i delegationen.

– Genom dessa nya förordnande förstärks kompetensen i delegationen för att säkerställa korrekta utbetalningar och att medel används i enlighet med villkor för stöd, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Niklas Ekstrand tillträdde som ordförande i Arvsfondsdelegationen den 1 juni 2024. Förordnandet sträcker sig fram till den 30 november 2024. Pia Bergmans förordnande gäller från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 maj 2026.

Läs mer om Niklas

Profilbild på den nye ordföranden i Arvsfondsdelegationen, Niklas Ekstrand.

Niklas Ekstrand, ordförande i Arvsfondsdelegationen