Till innehållet

Samråd med civilsamhället – möten tillsammans med NOD

12 juni 2024

Under maj månad har Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet träffat NOD för samrådsmöten.

NOD står för ”Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället”. Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla metoder för att främja dialog.

Samråden tillsammans med NOD är en del av Arvsfondsdelegationens och Kammarkollegiets gemensamma åtgärdsplan med anledning av Riksrevisionens rekommendationer tidigare i vår. En viktig aspekt är att ta del av civilsamhällets åsikter om rekommendationerna och erfarenheter av att söka medel från fonden.

– Samrådsmötena med civilsamhället har varit till stor nytta för oss. Dels har vi fått viktiga synpunkter på Riksrevisionens rekommendationer och dels har vi fått feedback på vår verksamhet i övrigt. De ideella organisationernas synpunkter är något vi tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Pontus Ekstedt, avdelningschef vid Kammarkollegiet.

En av organisationerna som deltog under samråden var Tjállegoahte i Jokkmokk som arbetar med samiskt skrivande och berättande.

– Arvsfonden höll oss flytande i två år. Genom att visa på verksamheten vi genomförde med arvsfondspengarna kunde vi söka och få verksamhetsbidrag, säger Naomi Aira, projektledare på Tjállegoahte.

Läs en intervju med Naomi Aira

Bakgrund

Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen har lämnat in sitt gemensamma yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport samt en gemensam åtgärdsplan med anledning av Riksrevisionens rekommendationer tidigare i vår.

Läs Kammarkollegiets och Arvsfondsdelegationens gemensamma yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport