Till innehållet

Falkenbergs Fontänhus driver arvsfondsprojektet ”Matfulness”

13 juni 2024

Ett åttaveckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden mindful self-compassion. Hur bra vore inte det?

På Falkenbergs Fontänhus började en idé ta form. Man såg behovet av att stötta personer med nedsatt psykisk hälsa genom att erbjuda ett individanpassat program för återhämtning och ett friskare liv. Hösten 2023 startade projektet ”Matfulness”.

Med stöd av Arvsfonden finns nu en utbildning i matlagning som ger kunskap i att planera, förbereda och tillaga en måltid i hemmiljö – i kombination med en kurs i självmedkänsla.

Projektet riktar sig till personer med nedsatt psykisk hälsa som är i behov av sysselsättning, men som ännu inte är redo för arbetsträning. Programmet ska ge deltagarna förutsättningar till ett självständigt och mentalt friskare liv.

– Tack vare projektmedel från Arvsfonden har vi i projektet ”Matfulness” jobbat med utbildning i matlagning, stöttat deltagarna att bli mer självständiga, äta nyttigare och ta ansvar för sin egen ekonomi, säger Viking Keyzer, initiativtagare och projektledare.

Efter projektet

Genom finansiering utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska verksamheten fortsätta drivas i egen regi efter projekttiden. I samverkan med Mimi folkhögskola i Göteborg ska man också ta fram en digital kurs som efter projekttiden ska fortleva som folkhögskolekurs.

En kvinna som läser recept på en läsplatta och förbereder matlagning.

Arvsfondsprojektet "Matfulness" drivs av Falkenbergs Fontänhus.