Till innehållet

Mer pengar att söka för lokaler och anläggningar

13 juni 2024

Beloppet som kan sökas för att göra en ny, till- eller ombyggnad av en lokal eller anläggning från Allmänna arvsfonden höjs. Nu kan föreningar ansöka om tio miljoner inklusive moms, i stället för sex miljoner som varit gränsen tidigare.

Bilden visar ett exempel på lokalstöd, en flygbild av aktivitetspark i Valla.

Bilden visar ett exempel på lokalstöd, aktivitetspark i Valla.