Till innehållet

Tre nyheter för er som funderar på att söka lokalstöd

13 juni 2024

Funderar er förening på möjligheterna med en utomhusscen? Eller utveckla en sport för en ny målgrupp? Under våren har Arvsfondsdelegationen beslutat om ett par nya riktlinjer för bedömningen av lokalstödsansökningar. Det kan öppna för stöd till flera sorters projekt.

Föreningar som ansöker om lokalstöd bedöms främst utifrån tre kriterier; utvecklande, delaktighet och överlevnad. Den 23 april bestämde Arvsfondsdelegationen att justera riktlinjerna för bedömning av utvecklandekriteriet.

Förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:

  1. Det ska gå att göra undantag från den så kallade 10 kilometers-gränsen, vid särskilda skäl (tidigare har fonden avslagit ansökan om det redan finns liknande verksamhet inom 10 kilometer).
  2. Det går att bevilja stöd för utomhusanläggning även om aktiviteten redan finns inomhus (exempelvis en utomhusscen eller utomhusbasketplan i anslutning till baskethall)
  3. Föreningar som behöver anpassa sina lokaler eller anläggningar för att göra dessa mer ändamålsenliga kan också beviljas stöd (exempelvis fem mannaplan för barn även om en 11-manna plan redan finns i anslutning till platsen)
Pojke i cykelhjälm tittar glatt in i kameran.

Bild från ett av våra lokalstödsprojekt på Stallarholmen.